Kancelaria komornika Bartosza Borkowskiego funkcjonuje od 2003 roku i nieustannie zwiększa swój potencjał

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Zespół Kancelarii tworzy osiemdziesięciu doświadczonych pracowników, w tym aplikanci oraz asesorzy. Profesjonalna kadra dokłada wszelkich starań, aby wszystkie czynności w Państwa sprawach były podejmowane niezwłocznie. Naszej pracy na co dzień towarzyszy duże zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Kładziemy duży nacisk na stosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Nasza kancelaria ma wyodrębniony zespół call center (zespół obsługi telefonicznej), który można podzielić na dwa obszary:

  • obsługa połączeń przychodzących,
  • obsługa połączeń wychodzących, których inicjatorem jest pracownik kancelarii

Priorytetem Kancelarii jest rzetelne prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Posiadamy rozbudowane możliwości raportowania stanu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

  • System Ewidencji Ludności PESEL NET – umożliwiający weryfikację danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji, co pozwala na szybsze i skuteczniejsze doręczanie korespondencji oraz ustalenie informacji o zgonie dłużnika a także weryfikację danych osobowych wskazanych przez wierzyciela,
  • System Bankowy OGNIVO - umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika,
  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) – możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy,
  • Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) - obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach,
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS – możliwość składania elektronicznego wniosku w zakresie poszukiwania majątku dłużnika,
  • System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG) – informacje dotyczące podmiotów prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązaniach z innymi podmiotami.